Quỹ Trịnh Công Sơn

Tầm nhìn

Quỹ nghệ thuật và văn học Trịnh Công Sơn (còn gọi là Quỹ Trịnh Công Sơn) là một quỹ xã hội, hoạt động cho mục đích phi lợi nhuận.

Quỹ Trịnh Công Sơn nhằm bảo tồn và phổ biến tác phẩm nghệ thuật của Trịnh Công Sơn, cũng như quảng bá nghệ thuật Việt Nam nói chung.

Quỹ được thành lập với sự đóng góp ban đầu từ gia đình Trịnh Công Sơn và đồng sáng lập Quỹ.

Sứ mệnh

Nhiệm vụ chính của quỹ Văn học và Nghệ thuật Trịnh Công Sơn là:

1. Bảo tồn và phổ biến các tác phẩm, các công trình văn học nghệ thuật của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn;

2. Hỗ trợ việc phát huy văn học nghệ thuật Việt Nam trong và ngoài nước. Văn Học Nghệ Thuật bao gồm những bộ môn Thơ, Nhạc, Hội Hoạ, Điêu Khắc, Văn Xuôi, Kịch;

3. Tài trợ những hoạt động thuần túy về văn học nghệ thuật Việt Nam theo đúng tinh thần và phong cách nghệ thuật mà nhạc sĩ đã theo đuổi trong suốt đời mình.

Các hoạt động chính

Hiện nay, các hoạt động liên quan đến nhạc sĩ vẫn diễn ra thường xuyên tại Nhà 47C Phạm Ngọc Thạch, Q3, Tp HCM, Đường sách Sài Gòn, Giảng đường TCS tại Đại học Văn Lang và khắp mọi miền đất nước

1. Bảo trợ việc xuất bản những tác phẩm văn học nghệ thuật có triển vọng của những tác giả trẻ chưa có tên tuổi;

2. Tổ chức những Đêm Nhạc Trịnh, các Chương Trình Nhớ Trịnh Công Sơn, ủng hộ các Đêm Trình Diễn, Lưu Niệm, Tưởng Nhớ TCS nhất là trong những ngày sinh nhật (28/02), giỗ TCS (01/04) và Mẹ hàng năm

3. Cấp Học Bổng Trịnh Công Sơn định kỳ cho các chương trình nghiên cứu về Trịnh Công Sơn và các chương trình liên quan đến văn học nghệ thuật Việt Nam.

4. Cung cấp học bổng cho các ứng viên xuất sắc vào các trường nghệ thuật và âm nhạc ở cả Việt Nam và nước ngoài.

5.Tài trợ các chương trình hội thảo, giao lưu, biểu diễn, triển lãm, trình bày những đề tài về TCS hay các đề tài liên quan đến văn học nghệ thuật Việt Nam;

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0