Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Tác phẩm

Sự kiện sắp tới

Tin tức

Về quỹ Trịnh Công Sơn

Quỹ nghệ thuật và văn học Trịnh Công Sơn (còn gọi là Quỹ Trịnh Công Sơn) là một quỹ xã hội, hoạt động cho mục đích phi lợi nhuận.

TCS Foundation nhằm bảo tồn và phổ biến tác phẩm nghệ thuật rộng lớn và sung mãn cũng như quảng bá nghệ thuật Việt Nam nói chung.

Quỹ được thành lập với sự đóng góp ban đầu từ gia đình Trịnh Công Sơn và đồng sáng lập Quỹ.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0